31.Tarbijakaitseameti kontrolli- ja nõustamisalased töötulemused märtsis 2011 - Eesti e-poodide foorum
Eesti e-poodide foorumi esileht
 Internetipoed.ee otsing  
E-POODIDE KATALOOG FOORUM KASULIKUD LINGID  

Esileht  >>  Eesti e-poed >> E-kaubanduse uudised  >>  31.Tarbijak­a­i­t­s­e­a­m­e­t­i­ kontrolli-­ ja nõustamisa­l­a­s­e­d­ töötulemus­e­d­ märtsis 2011

1 

31.Tarbijak­a­i­t­s­e­a­m­e­t­i­ kontrolli-­ ja nõustamisa­l­a­s­e­d­ töötulemus­e­d­ märtsis 2011

» Postitas külaline: 26.04.2011 08:59Vasta  Tsiteeri  
Märtsis pöördusid tarbijad kaebuste, vastuvõttude, järelepäringute ning telefonikõnede kaudu Tarbijakaitseameti poole kokku 3266 korral, mis on võrreldes eelmise kuuga 392 pöördumise võrra rohkem (veebruaris 2874).

Kaebuseid esitati Tarbijakaitseametile märtsis 140 (veebruaris 111 kaebust), neist 46 olid seotud teenustega, 1 kaebus oli seotud müügiedendusega ning 93 tööstuskaupadega. Kirjalikke järelepäringuid tehti 511 (veebruaris 433), mis jagunesid järgmiselt - 270 teenuste, 140 tööstuskaupade ja 25 müügiedenduse kohta.

Tarbijakaitseameti info- ja nõustamistelefonidele 1330 ja 6 201 707 helistati märtsis kokku 2336 korral (veebruaris 2056).

Kõige enam pöörduti ameti poole märtsis tööstuskaupadest arvutite ning muude tehnikatoodetega, samuti ka jalatsite ning rõivastega seoses. Teenuste osas kuulus esikolmik internetikaubandusele, turismiteenustele ning telefoniteenustele. Tarbijatel on endiselt probleeme neti kaudu toote ostmisel, erinevate sisuteenuste ning reisiteenustega.

Tarbijakaitseamet koostas märtsis kaubandus- ja teenindusettevõtetele 474 kontrollakti. Kontrollimise põhjal tehti 54 väärteootsust, millega määrati trahve kogusummas 2490,00 eurot.

Tarbijakaebuste komisjonis toimus märtsis 41 istungit (veebruaris 2011.a toimus 27 istungit). Enim istungeid oli seotud turismiteenuste ning jalatsitega. Turismiteenustest võiks välja tuua mitu juhtumit Estouriga (rahulolematus reisiga, iseäranis hotelliga), kuid enamik neist lahenes kokkuleppel, mistõttu komisjoniotsus enam vajalik polnud.

Komisjoni otsust ei täitnud AS Pumeko. Tarbija esitas nõude müügilepingust taganemiseks, kuna tellitud uksed ei vastanud tellimistingimustele. Kaupleja lepingust taganemist ei võimalda ning kuigi komisjon otsustas tarbija kaebuse rahuldada, siis ei ole tänase seisuga AS Pumeko komisjoni otsust täitnud ega tarbija nõuet rahuldanud.

Kolmel esimesel kuul on läbi viidud kokku 91 istungit, otsuseid tehti kokku 83 (2010.a samal perioodil toimus istungeid 49). Tarbija jaoks positiivse lahenduse leidis 54 juhtumit (65%). Kokkuvõtvalt : tarbija kasuks lahendati 16, kokkuleppel lahenes 33, osaliselt rahuldati 5 ning rahuldamata jäeti 16 juhtumit. Komisjoni pädevusest väljus 13 kaebust.

Enim on komisjonis menetletud turismiteenustega seonduvaid juhtumeid (17, neist 10 lahenes kokkuleppel). Sisuks nii reisipileteid kui ka nt ootustele mittevastav hotell jms puudutav. Palju oli ka jalatseid puudutavaid istungeid - 14. Üheksal korral oli teemaks arvuti (ja/või varuosad) - nii puudusega toode, garantii jne.

Aasta esimeste kuude istungite kohta võib öelda, et lisaks istungite üldarvule on märkimisväärselt kasvanud turismiteenuseid puudutavate istungite arv, sest kui veel eelmise aasta esimese kolme kuuga oli komisjonis 7 turismiteemalist istungit, siis käesoleva aasta samal perioodil oli selleks 17.

Märtsikuus uuendas Tarbijakaitseamet finantsteenuste reklaami juhendit, mis selgitab reklaamiseaduses finantsteenuse reklaami osas kehtestatud nõudeid. Eelpool mainitud juhendi eesmärgiks on finantsteenuse reklaamile kehtestatud nõuete ühetaoline täitmine ettevõtjate poolt, täiendas Tarbijakaitseamet koostöös turuosalistega juhendit praktiliste näidetega ja täpsustavate selgitustega ning viimane versioon sellest kinnitati 18.03.2011. Juhend on avaldatud Tarbijakaitseameti internetikeskkonnas:
http://www.tarbijakaitseamet.ee/pub­l­i­c­/­j­u­h­e­n­d­_­f­i­n­a­n­t­s­t­e­e­n­u­s­t­e­_­r­e­k­l­a­a­m­i­l­e­_­k­e­h­t­e­s­t­a­t­u­d­_­n­o­u­e­t­e­_­o­s­a­s­_­4­.­p­d­f­­

http://www.tarbijakaitseamet.ee/ind­e­x­.­p­h­p­?­i­d­=­1­4­8­1­5­

RE: 31.Tarbija­k­­­a­­­i­­­t­­­s­­­e­­­a­­­m­­­e­­­t­­­i­­­ kontrolli-­­­ ja nõustamisa­­­l­­­a­­­s­­­e­­­d­­­ töötulemus­­­e­­­d­­­ märtsis 2011

» Postitas külaline: 28.04.2011 15:31Vasta  Tsiteeri  
Estour spammib kogu aeg minu postkasti. Mõtlesin, et nii ausad inimesed ikka ei teeks ja ei ole julgenud kunagi sealt reisi tellida. Nüüd kinnitus ka olemas, et kõige paremad lood selle ettevõttega ei ole.
1 
 Lisa uus kommentaar ...
Pealkiri:
Tekst:
[tsitaat]tekst[/tsitaat] Tsitaat   [b]tekst[/b] Rasvane kiri   [i]tekst[/i] Kaldkiri   [u]tekst[/u] Allajoonitud kiri
 Kood pildilt: 
    © copyright internetipoed.ee, e-mail: info@internetipoed.ee