HOIATUS: E-kaubanduse tuleviku varimajanduslik vari - Eesti e-poodide foorum
Eesti e-poodide foorumi esileht
 Internetipoed.ee otsing  
E-POODIDE KATALOOG FOORUM KASULIKUD LINGID  

Esileht  >>  Eesti e-poed >> Hoiatused  >>  HOIATUS: E-kaubandu­s­e­ tuleviku varimajand­u­s­l­i­k­ vari

1 

HOIATUS: E-kaubandu­s­e­ tuleviku varimajand­u­s­l­i­k­ vari

» Postitas külaline: 14.04.2011 22:02Vasta  Tsiteeri  
Möödunud aasta lõpus korraldasid Tarbijakaitseamet ja MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit koos Maksu- ja Tolliameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega koosoleku, et kaardistada e-kaubanduse varimajanduse probleemistikku Eestis ning leida lahendusi selle vastu võitlemiseks.

Varimajanduse tekkepõhjuseid on mitmeid - kiire internetikaubanduse kasv, kauplemiskeskkonna loomise lihtsus ja kättesaadavus, kontrolli teatav killustatus jne. Tarbijakaitseameti poolt eurole ülemineku protsessis läbiviidud süsteemne hindade kahes vääringus näitamise korrektsuse kontroll, tarbijate pöördumised ja MTÜ Eesti E-Kaubanduse Liidu tähelepanujuhtimised jne tõid muuhulgas teravalt esile ka e-kaubanduse varjuküljed.

Ühelt poolt ei ole ettevõtjad viinud end kurssi seadusest tulenevate kohustustega. Real juhtudel on tuvastatud ka teadlikku seaduste rikkumisi. Teisalt on puudulik ka tarbijate ettevalmistus veebipoodides ostlemiseks. Selgub, et tarbijad ei tee vahet, kas veebipoe taga on juriidiline isik või peab kauplust hoopis eraisik, kuna täiendavat informatsiooni teenusepakkuja kohta hakatakse otsima alles siis, kui tekib probleeme kauba kättesaamisega. Kui teenusepakkujaks osutub eraisik, siis probleemide ilmnemisel (tootmisviga, tagastamine vms) tarbijakaitse regulatsioon ei kehti ja Tarbijakaitseamet olukorrale lahenduse leidmisel kaasa aidata ei saa.

Ühiselt leiti, et üldjuhul ei tee tarbijad vahet, kas veebipoe taga on juriidiline isik või peab kauplust hoopis eraisik. Eraisikult ostes peab ostja aga olema valmis selleks, et kaubale või teenusele ei kehti seadusest tulenev kaheaastane garantii. Viimastel juhtudel võib olla tegemist ka maksupettustega. Juhtudel, kui kaupa ei ole pärast makse sooritamist kätte saadud, võib müüja taustauuringu teostamine osutuda tagant-järele-tarkuseks. Tihti selgub alles siis, et säärase müüja kohta puudub igasugune kontaktinfo ostukeskkonnas sootuks. Kui isik leiab internetikaupluse, kus toodet tellides tuleb tasuda kauba eest eraisiku kontole, tuleks sellest teavitada Maksu - ja Tolliametit aadressil vihje at emta dot eevihje at emta dot eevihje@emta.ee. Eraisikutest kauplejate osas on mitmeid signaale Maksu- ja Tolliametile saatnud ka Tarbijakaitseamet.

Tarbijakaitse­a­m­e­t­i­ peadirektor Andres Sooniste lausus: "E-ettevõtjad ja eraisikutest müüjad, kes ei täida kehtivat õiguslikku regulatsiooni, avaldavad oma tegevusega pikemas perspektiivis kogu sektori usaldusväärsusele hukatuslikku mõju." Seetõttu määratlesid osalejad kohtumise käigus meetmed olukorra normaliseerimiseks.

* Üheks olulisemaks meetmeks pidasid osapooled ettevõtjate ja/või ostukeskkondade avalikustamist, mille puhul on selgelt tuvastatud seadusrikkumised ja/või mis teevad seda süstemaatiliselt. Sõltuvalt rikkumisest võib tegemist olla nii Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti kui ka Tarbijakaitseameti huviorbiidis olevate isikutega.

* Olulise meetmena nähti ka nii ettevõtjate kui ka ostjate teadlikkuse kasvu ja sellekohast teavitustööd. Osalejad leidsid ka, et ettevõtjad ja eraisikud võiksid ka ainuüksi käesoleva info põhjal siiski üle kontrollida oma tegevuse vastavuse seadustele.

* Märkimisväärse võimalusena olukorra normaliseerimiseks leidsid koosolekul osalenud ka omavahelise koostöö suurendamise ja infovahetuse. Järgmise sammuna koostatakse tegevusplaan - juhis koostegutsemise ladusamaks kulgemiseks.

Näidetena senisest koostööst võiks tuua välja ettevõtted Trendshop OÜ (Tsiigu) ja TripleTrade OÜ, kelle puhul edastas amet kaebused politseile. Kriminaalmenetluste tulemusena mõisteti mõlemate ettevõtjate juhid kelmuse paragrahvi alusel süüdi. Kriminaalmenetluse algatamiseks on Tarbijakaitseamet edastanud politseile ka kaebused, mis laekunud seoses Mugav kodu OÜ (www.treenikodus.ee) ning Aare.ee Tehnika Trükk Disain OÜ-ga.

RE: HOIATUS: E-kaubandu­­­s­­­e­­­ tuleviku varimajand­­­u­­­s­­­l­­­i­­­k­­­ vari

» Postitas külaline: 14.04.2011 22:06Vasta  Tsiteeri  
link antud pressiteatele:
http://www.tka.riik­.­e­e­/­i­n­d­e­x­.­p­h­p­?­i­d­=­1­4­4­4­5­
1 
 Lisa uus kommentaar ...
Pealkiri:
Tekst:
[tsitaat]tekst[/tsitaat] Tsitaat   [b]tekst[/b] Rasvane kiri   [i]tekst[/i] Kaldkiri   [u]tekst[/u] Allajoonitud kiri
 Kood pildilt: 
    © copyright internetipoed.ee, e-mail: info@internetipoed.ee