Mis on erinevad nõudmised e-poele ? - Eesti e-poodide foorum
Eesti e-poodide foorumi esileht
 Internetipoed.ee otsing  
E-POODIDE KATALOOG FOORUM KASULIKUD LINGID  

Esileht  >>  E-poodidele >> E-poodide arendus  >>  Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

1 

Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 14:30Vasta  Tsiteeri  
Tere,
Plaanin teha ühe väikse e-poe ning katsetada oma kätt selles vallas.
E-poe arendan ise valmis ning selle kohta mul küsimusi ei ole.

Oskab aga keegi ütelda kus ma võiksin leida erinevad nõudmised e-poe tegutsemise kohta ? Nt:
- mis andmed peavad olema e-poe lehel üleval ?
- mis on erinevad nõudmised tellimuse täitmisel/ garantiil
- jne ...

Oskab keegi anda mingi viite erinevatele nõuetele ? Või kus kohast saaksin seda edasi uurida...

Suurimad tänud,
Margus

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 16:23Vasta  Tsiteeri  
Info, mis peab e-poe lehel üleval olema:
http://www.internetipoed.ee­/­?­m­i­l­l­i­n­e­-­i­n­f­o­-­p­e­a­b­-­o­l­e­m­a­-­e­-­k­a­u­p­l­u­s­e­-­v­e­e­b­i­l­e­h­e­l­-­&­t­e­e­m­a­i­d­=­3­8­

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 16:29Vasta  Tsiteeri  
Juhul, kui müügifirma soovib osa kauba hinnast ettemaksuna, peab see olema lepingutingimustes kirjas

Eraisikult ostes peab ostja olema valmis selleks, et kaubale või teenusele ei kehti seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijate õigused. Nt ei kehti eraisikult ostetud toodetele kaheaastane pretensiooni esitamise õigus, samuti ei saa Tarbijakaitseamet sekkuda, kui peaks ilmnema mingisugune probleem kas toote kättesaamisel või toote endaga.

http://www.internetipoe­d­.­e­e­/­?­m­i­d­a­-­t­u­l­e­b­-­i­n­t­e­r­n­e­t­i­s­t­-­o­s­t­l­e­m­i­s­e­l­-­k­i­n­d­l­a­s­t­i­-­s­i­l­m­a­s­-­p­i­d­a­d­a­-­&­t­e­e­m­a­i­d­=­3­9­

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 16:32Vasta  Tsiteeri  
Majandustegevuseregister asub aadressil:
http://mtr.mkm.ee/

s­e­a­l­ registris peab ettevõte olema registreeritud jaekauplejana

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 16:33Vasta  Tsiteeri  
Kaubandustegevuse seadus:
https://www.riigiteataja.e­e­/­a­k­t­/­1­2­9­2­5­2­0­3­

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 16:38Vasta  Tsiteeri  
Kolm põhilisemat seadust reguleerivad e-kaubandust:

* Võlaõigusseadus: www.riigiteataja.ee/akt/10402201100­4­­
­*­ Tarbijakaitseseadus: www.riigiteataja.ee/akt/13329511
Kaubandustegevuse seadus: www.riigiteataja.e­e­/­a­k­t­/­1­2­­9­­­2­­­5­­­2­­­0­­­3­­­

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 16:42Vasta  Tsiteeri  
18.12.2009 andis tarbijakaitseamet välja juhend e-kaubandusega tegelevale kauplejale.
Selle võib leida aadressilt http://www.tka.riik.ee/10949/

Te­g­e­m­i­s­t­ on 1,5 aastat vana juhend, et võib olla mingi seadus muutunud. Kui tahad kõige õigemat infot, siis seaduste lugemine peaks seda tagama.

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 16:51Vasta  Tsiteeri  
Seaduste lugemine muidugi on väga keeruline.
Näiteks: Vastavalt võlaõigusseadusele ei tohi ettemaksu nõuda rohkem kui 50 % kauba hinnast, ülejäänud summa peab tarbija tasuma alles siis kui on kauba kätte saanud (VÕS § 213 lg 4).

Aga, olen kuulnud väidet, et "seadus lubab ka 100% ettemaksu küsida, aga mitte nõuda".

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 21:29Vasta  Tsiteeri  
Tulebki välja, et vähemalt üks punkt juhendist on aegunud!

VÕS § 213 lg 4 on alates 05.04.2011 kehtetu. Et siis lause:
"Vastavalt võlaõigusseadusele ei tohi ettemaksu nõuda rohkem kui 50 % kauba hinnast, ülejäänud summa peab tarbija tasuma alles siis kui on kauba kätte saanud" on võlaõigusseaduses kehtetuks tunnistatud!

§ 213. Ostuhinna tasumise kohustus
(1) Kui asja ostuhind tuleb arvutada asja hulga, mõõdu või kaalu alusel, võetakse arvutamisel aluseks asja hulk, mõõt või kaal asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale. Kui asja ostuhind tuleb määrata asja kaalu järgi, eeldatakse, et hind tuleb määrata netokaalu järgi.

(2) Kui ostja peab ostuhinna tasuma asja või dokumendi üleandmise vastu, peab ta seda tegema asja või dokumendi üleandmise kohas.

(3) Ostja ei pea tasuma ostuhinda enne, kui tal on olnud võimalus asi üle vaadata, välja arvatud juhul, kui kokkulepitud üleandmis- või tasumisviisist tulenevalt ei ole see võimalik.

(4) [Kehtetu - RT I, 04.02.2011, 1 - jõust. 05.04.2011]

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 21:54Vasta  Tsiteeri  
21.01.2011 teatas Tarbijakaitseamet: Tähelepanu! 50% ettemaksupiirang kaob!

Seni kehtinud korra alusel ei võinud kaupleja kaupadelt ja teenustelt, mille kättetoimetamine ja osutamine toimus maksmisest hiljem, küsida 100% (lubatud maksimum oli 50%) ettemaksu. Möödunud nädalal läbis riigikogus kolmanda lugemise võlaõigusseaduse muudatusettepanek, mis jõustub aprillis ning millega senine piirang kaotatakse.

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 14.04.2011 23:56Vasta  Tsiteeri  
     21.01.2011 teatas Tarbijakaitseamet: Tähelepanu! 50% ettemaksupiirang kaob!

Seni kehtinud korra alusel ei võinud kaupleja kaupadelt ja teenustelt, mille kättetoimetamine ja osutamine toimus maksmisest hiljem, küsida 100% (lubatud maksimum oli 50%) ettemaksu. Möödunud nädalal läbis riigikogus kolmanda lugemise võlaõigusseaduse muudatusettepanek, mis jõustub aprillis ning millega senine piirang kaotatakse.
Loodame et "pahatahtlikud e-poed" seda nüüd siis ära kasutama ei hakka, sest nagu kusagil artiklis ka kirjas oli, siis ainuüksi viimasel paaril aastal on Tarbijakaitseametisse laekunud avaldusi seoses kättesaamata kaubaga üle 2 miljoni krooni väärtuses. Tegelik tarbijate kaotus on tõenäoliselt kordades suurem.

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 15.04.2011 08:18Vasta  Tsiteeri  
Avalduse Tarbijakaitseametile, ei tähenda veel, et kaupa ei saadudki kätte. See võib tähendada lihtsalt arusaamatusi:
Näiteks: klient tellib e-poelt kauba --> E-poel kaupa laos ei ole --> Tellib Hiinast --> kauba saabumine e-poodi viibib --> Klient satub paanikasse --> E-poe omanik ütleb, et kohe kohe saab --> kauba saabumine e-poodi viibib veel rohkem --> klient esitab kaebuse Tarbijakaitseametisse.

aga lõpuks olukorra seligtamisel saab klient kauba kätte või soovi korral raha tagasi!

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 16.04.2011 23:00Vasta  Tsiteeri  
http://www.tarbijakaitseamet.ee/inde­x­.­p­h­p­?­i­d­=­1­4­2­3­3­ aadressil räägib ka internetist ostlemisest. Ning ka seal on see 50% nõue veel kirjas. Nii ikka jama. Okei kuupäev on juures, millal materjal kokku pandud(enne seadusemuudatust), aga sedasi kaob antud dokumendi vastu igasugune usaldus ja seega ka dokumendi mõte! Võiks vähemalt juures olla märge, millised seadusemuudatuse on pärast seda olnud.

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 21.04.2011 13:09Vasta  Tsiteeri  
Proovisin olla tark ja lugeda ka seadusi - iga lause eraldi oli suht norm ja arusaadav, aga lõppkokkuvõttes ei saanud midagi targemaks. Nagu pudru ja kapsad kõik segamine. Ühte asja reguleerib miljon erinevat punkti ja kõik on erinevates kohtades.

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 22.04.2011 11:11Vasta  Tsiteeri  
Heia,

Leidsin väikse juhendi e-kaubandusega tegelevatele kauplejatele.
Juhend on koostatud Tarbijataitseameti poolt.
http://www.tka.riik.ee/publ­i­c­/­J­u­h­e­n­d­_­e­-­k­a­u­b­a­n­d­u­s­e­g­a­_­t­e­g­e­l­e­v­a­l­e­_­k­a­u­p­l­e­j­a­l­e­.­p­d­f­

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 29.04.2011 12:37Vasta  Tsiteeri  
E-kaupluse veebilehel peab olema vähemalt järgmine info:

*ettevõtte nimi, asukoht, e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul saab pöörduda;

*kauba lõpphind ja saatmiskulud;

*tellimuse tühistamise ja toote tagastamise tingimused;

*pretensiooni esitamise õiguse ja/või garantii tingimused;

*kui kaua võtab aega kauba kohalejõudmine;

*kes on vastutav tagastamiskulude kandmise eest;

*millistel eesmärkidel töödeldakse klientide isikuandmeid ja kellele on e-kauplejal õigus andmeid edastada.

allikas: Tarbijakaitseamet.ee

RE: Mis on erinevad nõudmised e-poele ?

» Postitas külaline: 29.04.2011 12:38Vasta  Tsiteeri  
     Majandustegevuseregister asub aadressil:
http://mtr.mkm.ee/

seal registris peab ettevõte olema registreeritud jaekauplejana
Registreerimisel tuleb määranguna märkida e-kaubandus ning aadressina e-kaupluse veebiaadress.
1 
 Lisa uus kommentaar ...
Pealkiri:
Tekst:
[tsitaat]tekst[/tsitaat] Tsitaat   [b]tekst[/b] Rasvane kiri   [i]tekst[/i] Kaldkiri   [u]tekst[/u] Allajoonitud kiri
 Kood pildilt: 
    © copyright internetipoed.ee, e-mail: info@internetipoed.ee