Pretensiooni esitamise õigus ei ole sama mis garantii - Eesti e-poodide foorum
Eesti e-poodide foorumi esileht
 Internetipoed.ee otsing  
E-POODIDE KATALOOG FOORUM KASULIKUD LINGID  

Esileht  >>  Eesti e-poed >> Seadusandlus  >>  Pretensioon­i­ esitamise õigus ei ole sama mis garantii

1 

Pretensioon­i­ esitamise õigus ei ole sama mis garantii

» Postitas külaline: 15.09.2011 14:13Vasta  Tsiteeri  
Suvel avaldas Tarbijakaitseamet oma kodulehel küsitluse teemal "Kui pikk on kauplejale pretensiooni esitamise aeg puudusega toote korral?". Gallupi eesmärgiks oli saada ülevaade, kui teadlikud on tarbijad oma õigustest puudusega toote korral. Vastusevariantidena oli pakutud neli erinevat perioodi, neist üks õige. Kokku vastas 918 kodulehe külastajat, neis õigesti 401. (See tähendab, et) Ülejäänud 517 vastanut pakkusid pretensiooni esitamise ajaks küsitluses antud 14 päeva (324 vastajat), 6 kuud (158 vastajat) ning 1 aasta (35 vastajat). Õige vastus on aga, et pretensiooni esitamise aeg on seadusest tulenevalt 2 aastat.

Vastusest on näha, et aetakse segamini pretensiooni esitamise aeg, tootele tootja poolt antud garantii ning sidevahendi teel kauba ostmise tagastamise periood. Nimelt, 14 päeva on aega lepingust taganeda juhul, kui toode on ostetud sidevahendi teel. Garantii on tootja poolt vabatahtlikult antav ning selle pikkus varieeruv, sageli on selleks tõepoolest 6 kuud. Ei lepingust taganemise aeg ega garantii mõjuta aga kuidagi seadusest tulenevat 2 aastast pretensiooni esitamise perioodi.

Tarbijakaitseamet

RE: Pretensioo­n­­­i­­­ esitamise õigus ei ole sama mis garantii

» Postitas külaline: 15.09.2011 14:15Vasta  Tsiteeri  
Pretensiooni esitamise õigus on müüja seadusest tulenev kohustus, mille kohaselt ta vastutab tarbijalemüügi puhul müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest tarbijale (võlaõigusseadus § 218 lg 2). Pretensiooni esitamise õigus on ka kasutatud kauba ostmise puhul. Kasutades oma seadusest tulenevat õigust, kahe aasta jooksul esitada tootel puuduse ilmnemisel, pretensiooni esitada saab tarbija seda teha vaid kauplejale. Kui asjale on antud müügigarantii, ei välista seadusest tuleneva kaheaastase pretensiooni esitamise aja kehtivust. Kui ostetud asi läheb pretensiooni ajal remonti ei peatu pretensiooni esitamise tähtaeg, pretensiooni esitamise tähtaeg lõppeb täpselt 2 aastat peale asja üleandmist tarbijale.

Müügigarantiiks on müüja, varasema müüja või tootja (müügigarantii andja) lubadus müüdud asi garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele, millega antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund. (võlaõigusseadus § 230 lg 1). Seega garantii andmine müüdavatele toodetele ei ole kohustuslik. Müügigarantii tingimused määrab garantiiandja, kelleks võib olla tootja, importija, müüja. Garantiitingimused ei tohi panna tarbijat võrreldes seadusega halvemasse seisu ehk siis olenemata garantiitingimustes sätestatust (nt garantiitähtaeg 1 aasta) on tarbijal ikkagi õigus esitada müüjale pretensiooni kahe aasta jooksul. Lisaks peab garantiiandja pakkuma garantiiga tarbijale suuremaid õigusi kui eeltoodud õigused, mis kehtivad kaheaastase pretensiooni esitamise perioodi vältel. Näiteks garantiitähtaja kestvus on rohkem kui 2 aastat või sisaldab garantii muid hüvesid nagu garantiiremondi ajaks asendustoodet, ööpäevaringset klienditeenindust vms.

http://tarbijakaitseamet.ee/mis-vah­e­-­o­n­-­g­a­r­a­n­t­i­i­l­-­n­i­n­g­-­p­r­e­t­e­n­s­i­o­o­n­i­-­e­s­i­t­a­m­i­s­e­-­o­i­g­u­s­e­l­/­

RE: Pretensioo­n­­­i­­­ esitamise õigus ei ole sama mis garantii

» Postitas külaline: 15.09.2011 16:48Vasta  Tsiteeri  
Kas ma saan õigesti aru, et pretensiooni esitamise õigus on sisuliselt tootele seadusega ette nähtud minimaalne garantii.
Ja müügigarantii on müüja poolt antud garantii, mis on parem kui pretensiooni esitamise õigus?

RE: Pretensioo­n­­­i­­­ esitamise õigus ei ole sama mis garantii

» Postitas külaline: 16.09.2011 08:45Vasta  Tsiteeri  
Mulle tundub, et said õigesti aru;)

RE: Pretensioo­n­­­i­­­ esitamise õigus ei ole sama mis garantii

» Postitas külaline: 16.09.2011 14:51Vasta  Tsiteeri  
mitte eriti tähtis teema!
1 
 Lisa uus kommentaar ...
Pealkiri:
Tekst:
[tsitaat]tekst[/tsitaat] Tsitaat   [b]tekst[/b] Rasvane kiri   [i]tekst[/i] Kaldkiri   [u]tekst[/u] Allajoonitud kiri
 Kood pildilt: 
    © copyright internetipoed.ee, e-mail: info@internetipoed.ee